Vegetationsklädda bottnar i Gävleborgs läns kustvatten - Trendövervakning 2014

Övervakning av vegetationen på kustnära bottnar i Gävleborgs län sker vartannat år inom ett marint miljöövervakningsprogram. Årets inventering utfördes av Sveriges Vattenekologer AB och omfattade 21 dyktransekter, varav 17 har inventerats tidigare medan fyra transekter var nya. Vegetationsinventeringen utfördes av dykande marinbiologer under perioden 27 juli – 1 augusti 2014. Inventeringen genomfördes enligt standardmetodiken för den nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar på Svenska ostkusten. Resultaten utgjorde underlag för bedömning av ekologisk status baserat på vegetationens djuputbredning på transekterna. Bedömningen av ekologisk status gav generellt en hög status för bottenvegetationen längs länets kust.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_12&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss