Uppföljning av Gävleborgs regionala ANDT-strategi fram till 2015

Målet för den nationella ANDT- strategin är Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. År 2013 beslutade Samhällsrådet Gävleborg, som består av representanter från Region Gävleborg, (regiondirektör), Polismyndigheten (polisområdeschef) och Länsstyrelsen (Landshövding) att ta fram en regional ANDT strategi med handlingsplan. Ambitionen var att aktivt medverka till att skapa möjligheter för ökad samverkan genom ett medvetet och långsiktigt ANDT-arbete. Detta skulle bidra till vinster både vad gäller hälsa och ekonomi och möjligheten att nå det övergripande nationella ANDT-målet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_4&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss