Rökfria skolgårdar i Gävleborg - en utopi?

En kartläggning kring rökfria skolgårdar i länet. Kartläggningsarbetet gjordes under 2016 av tidigare ANDT-samordnare Barbro Wåger. Syftet med kartläggningen var att ta reda på hur rökförbudet på skolgårdarna i länet efterlevs. Detta görs genom besök på skolgårdar, enkätundersökningar, telefonintervjuer samt en jämförelse med den tidigare kartläggningen från 2012.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_15&context=29