Kvicksilver i fisk i Gävleborgs län: en sammanställning av undersökningar utförda 1966-2013

Från och med 60-talet och fram till och med idag har kvicksilverhalterna i över 10 000 fiskar (främst gäddor och abborre) från totalt över 400 lokaler i länet analyserats. Under perioden 1990–2004 analyserades kvicksilverhalten i totalt 1 550 gäddor från ca 200 av länets sjöar. Sedan år 2004 har Länsstyrelsen i samarbete med kommunerna ett pågående program för att upprätthålla baskunskapen om kvicksilverhalterna i fisk från länets sjöar. Under åren 2013-2014 utvärderades delprogrammet och en strategi för fortsättning av övervakningen av Hg i fisk i länet har tagits fram (Länsstyrelsen Gävleborg, 2014). Denna rapport är en sammanställning samt utvärdering av allt kvicksilverdata från 60-talet fram till maj 2013.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_3&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss