Checklista för klimatanpassning i fysisk planering

- ett verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse. Checklistan är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar, utifrån fyra olika klimateffekter, som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen för att en plan ska anses vara klimatanpassad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Strategi

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__10&context=29