Prostitutionen i Sverige 2014 En omfattningskartläggning

I december 2013 fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag av regeringen att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens omfattning i Sverige (U2013/6848/JÄM). Uppdraget innebar att analysera prostitutionens utbredning, omfattning och former, bland annat trender, kontaktvägar och vilka som köper och säljer sexuella tjänster samt beskriva den internationella utvecklingen på området. Socialstyrelsen har sedan 1998 ett löpande uppdrag att följa utvecklingen inom prostitutionen. Omkring ett 20-tal omfattningskartläggningar har genomförts sedan 1993. Därmed finns en gedigen kunskapsgrund på området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_6&context=29