Övervakning av grundvatten i Norrland 2008-2012

Den regionala grundvattenövervakningen i Norrland har sedan 2009 samordnats mellan länen inom ramen för det gemensamma utvecklingsprojektet ”Grundvattenkemi i Norrland”, där Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län deltagit. Grundvattenövervakningen på regional nivå har genomförts i olika former, både som verifiering av den riskbedömning som gjorts inom vattenförvaltningen och som gemensam regional miljöövervakning. I denna rapport görs en gemensam redovisning av resultatet från den övervakning som skett i Norrlandslänen under perioden 2008-2012.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__14&context=29