Hur förändras våtmarkerna och varför

Våtmarker, huvudsakligen myrar, är ett av de vanligaste ekosystemen i både Dalarnas och Gävleborgs län med en totalareal av ca 423 000 ha öppna våtmarker i länen. Våtmarker är mycket viktiga för den biologiska mångfalden i landskapen. Få undersökningar har dock följt hur de förändras och vad som orsakar eventuella förändringar. I denna studie undersöks med en satellitbaserad metodik alla öppna våtmarker (inklusive myrar) för att identifiera områden som förändrats, som ett led i exempelvis uppföljningen av skyddade myrar. Inventeringsmetodiken har tagits fram av Brockmann Geomatics Sweden AB tillsammans med länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Rymdstyrelsen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=91&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss