SWOT-analys för Gävleborgs län

SWOT-analysen för Gävleborgs län har tagits fram i brett partnerskap med aktörer inom den ideella och offentliga sektorn samt från näringslivet. Tillsammans med ett flertal strategiska dokument kommer SWOT-analysen att ugöra ett mycket bra underlag för det regionala handlingsprogrammet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Strategi

Nyckelord:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__21&context=29