Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av vedskalbaggar i gammal tallskog i Hälsingland

Skalbaggar inom åtgärdsprogrammen (ÅGP) för nyligen död tall och äldre tallved inventerades i Hälsingland under 2014 i naturreservaten Gröntjärn, Lappkullen, Stensjön-Lomtjärn och Hagåsen samt Norra Hornslandet och Hölick ute på Hornslandet vid kusten. På de två senare lokalerna (samt andra strandområden med gammal tall) skulle dessutom tidigare gnagfynd av jättepraktbagge bekräftas. Arterna eftersöktes via arttypiska gnagspår, eller som skalbaggar och larver bland lös bark och ved. Även andra rödlistade eller i övrigt intressanta vedinsekter noterades. Raggbock Tragosoma depsarium påträffades i Gröntjärn, Lappkullen och Stensjön-Lomtjärn, varav de två första är nya lokaler för arten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=45&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss