Yngelinventering i Långvinds- och Harkskärsområdet - Gävleborgs län 2013

Varje år inventeras fiskyngel i några grunda vikar i länet. Grunda vikar är viktiga uppväxtplatser för fiskarter som abborre och gädda. Inventeringen 2013 och genomgången av tidigare års inventeringar som görs i rapporten visar att det finns få yngel av arter som abborre och gädda och att storspigg har ökat. Det här är ett mönster som man ser i andra delar av Sverige och i inventeringar av äldre fiskar men orsakerna är inte klara. Troligen kan en orsak vara förändringar i djurplanktonsamhället som utgör ynglens föda, en annan orsak kan vara förändringar i växtligheten som orsakas av övergödning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_25&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss