"Låt mig får veta att jag är en som kan" - om frustrationsgap, skuldbeläggning och utanförskap

Länsstyrelsen i Gävleborg har i arbetet med sociala risker och social oro provat metoden Levande analys för trendbevakning inom sociala risker. Syftet med metoden var att dela, dokumentera och följa upp den samlade kunskapen som idag finns inom många olika verksamheter som kommer i kontakt med ungdomar. Rapporten är en sammanställning av arbetet samt en analys över vad som framkommit och genomgång av eventuella sociala riskfaktorer som finns i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Folkhälsa
  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_2&context=29