Insekter på äldre tallved längs Hälsingekusten

På uppdrag av länsstyrelsens naturvårdsenhet i Gävleborgs län har Magnus Andersson på FORAN Sverige AB under sommaren 2013 genomfört riktade inventeringar av insekter som utvecklas i äldre tallved. Många insekter som lever i stående och fallna döda tallar har blivit sällsynta och hotade i dagens hårt brukade skogslandskap. Naturvårdsverket har därför initierat ett åtgärdsprogram för sex sådana skalbaggar. Ofta lever en rad andra, mer eller mindre krävande insekter tillsammans med åtgärdsarterna. Jättepraktbaggen Chalcophora mariana, en starkt hotad art, har fått ett eget åtgärdsprogram. Den troddes vara utgången ur landet, men hittades år 2007 i Ångermanlands kustland och sommaren 2011 fångades en levande skalbagge i en fönsterfälla på Hornslandet utanför Hudiksvall.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=42&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss