Fiskebestånden i Gavleån och Testeboån - Utvärdering av intenteringsfiske 2012-2013

Inventeringsfiske med strömöversiktsnät utfördes i vattendragen Gavleån (MQ 21 m3/s) och Testeboån (MQ 11,7 m3/s) från Juni till Oktober 2012 samt Februari till September 2013. Fisket utfördes som en del inom projektet återställande av fiskvandring i Gästrikland. Totalt gjordes i Gavleån 337 nätansträngningar på åtta olika lokaler och i Testeboån 103 nätansträngningar på sex lokaler. Näten sattes från båt eller med hjälp av vadning, från 7 m till 0,3 m djup. Under fisket fångades 18 arter och totalt 5680 individer. Av det totala antalet arter som fångades under inventeringen fångades arterna vimma, nors, sutare, gös, id samt sarv endast i Gavleån ocht arterna harr och lax endast i Testeboån.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Föreningar
  • Natur
  • Näringsliv

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_7&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss