Miljögifter i Gävleborg - resultat från verifieringar 2009-2011

Rapporten är en sammanställning av verifieringsdata för miljögifter från vatten- och sedimentprovtagningar utförda under åren 2009-2011 i Gävleborgs län. Rapporten syftar till att informera om förekomsten av miljögifter, prioriterade vattendirektivsämnen (PRIO–ämnen), särskilt förorenande ämnen (SFÄ), miljökvalitetsnormer samt läkemedelsrester i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_4&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss