Kartläggning av kemikalieanvändning med fokus på vattendirektivsämnen i Norrlands kustlän

I denna rapport redovisas resultatet från samverkansprojektet ”Kemikaliekartläggning NORD” mellan Norrlands kustlän. Arbetet i projektet genomfördes under 2010-2012 i samverkan mellan de fyra länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Gävleborgs län. Projektet har finansierats genom Naturvårdsverkets/Havs och Vattenmyndighetens havsmiljöanslag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_9&context=29