Gemensamma arbetsformer och riktlinjer för uppföljning och utvärdering av tillsyn och tillsynsvägledning inom PBL

Länsstyrelserna har i regleringsbrev för 2012 fått i uppdrag att i samverkan med Boverket ta fram förslag till gemensamma arbetsformer för länsstyrelsernas uppgifter med uppföljning och utvärdering vad gäller arbetet med tillsyn, tillsynsvägledning och tillämpning inom PBLområdet. Föreliggande förslag gäller den första delen (44 a) av uppdraget. Länsstyrelserna har tolkat uppdraget som en början på ett utvecklingsarbete som ska gälla hela länsstyrelsekollektivet. Denna rapport redovisar en övergripande process för hur länsstyrelserna ska arbeta med att följa upp och utvärdera samt till Boverket redovisa byggnadsnämndernas tillsynsarbete och dess utveckling och länsstyrelsernas arbete med tillsynsvägledning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_12&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss