Vegetationsklädda bottnar i Gävleborgs läns kustvatten - Trendövervakning 2010

Sedan 2002 har man vartannat år inventerat arter på 19 lokaler längs Gävleborgskusten. Särskilt fokus har lagts på blåstång och smaltång. Resultatet 2010 visar att både täckningsgrad och djuputbredning av dessa tångarter har minskat kraftigt sedan 2008 vid samtliga lokaler söder om Norrsundet. Vid några av lokalerna har bestånden kollapsat helt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_15&context=29