Myrfågelinventering i Gävleborgs län 2009-2010

Miljöövervakning av våtmarksfåglar i Gävleborgs län Länsstyrelsen övervakar våtmarksfåglar i ett 50-tal våtmarker i länet. Våtmarkerna ligger i den våtmarksrika södra och västra delen av länet. Efter en grundläggande inventering på 1970- och 1990-talen har myrarna fågelinventerats i två omgångar: 1996-1998 samt 2009-2010. Tydliga resultat efter den senaste inventeringsomgången är att antalet häckande par i norra delen av länet fortsätter att öka, medan antalet par i södra länsdelen minskar. Minskningen i söder är främst beroende av att de två arterna gulärla och ängspiplärka här har reducerats tydligt under de senaste 10 åren. Antalet arter är däremot konstant över tiden över hela länet. Till rapporten finns även ett appendix.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_19&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss