Marinbiologiska undersökningar vid Orarna i Gävlebukten, 2009

I denna rapport presenteras resultaten av fältundersökningar och kartprediktioner över sannolik vegetationsutbredning i Orarna. Orarna är ett relativt oexploaterat område i närheten av tättbebyggda områden och industrier vilket höjer naturvärdet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_4&context=29