Marin inventering vid Långvind sommaren 2007

Denna rapport redovisar resultaten av inventeringar av flora och fauna på grunda hård- och mjukbottnar vid Långvind. Området har en mångfald av habitat med djupt inskurna vikar med varierande djup, kustmynnande vattendrag, öar och skär i skyddade och exponerade lägen, moränryggar och jätteblock samt flacka bottnar med dy, lera, sand och grus. Det har tidigare utförts andra inventeringar i olika delar av Långvind. Dessa behandlar grunda havsvikar (Rapport 1995:9, 2003:1), bottenprofiler och vegetation (2004:5, 2005:3 2006:10), fiskyngel och vegetation (2004:6, 2006:8, 2010:8) samt kustfåglar (2009:10).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_2&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss