Inventering av väddnätfjäril (Euphydryas aurinia) i Gävleborgs län 2009-2010

Väddnätfjärilen har minskat kraftigt över hela Västeuropa. Den omfattas därför av EU:s art- och habitatdirektiv och är fridlyst inom EU (ArtDatabanken 2010). I Sverige klassas fjärilen som sårbar (VU) på den nationella rödlistan (Gärdenfors, U. (ed). 2010: 372). Arten är även utvald att ingå i Naturvårdsverkets satsning, Åtgärdsprogram för hotade arter. Väddnätfjärilen var tidigare känd från 13 län i landet, idag finns den bara kvar i sju av dessa.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_14&context=29