Insektsinventering i Långängarnas naturreservat 2008

Långängarnas naturreservat ligger mellan Sandviken och Kungsgården. Reservatet består av lövrik blandskog av asp och gran. De största naturvärdena är knutna till levande och döda lövträd av framför allt asp. I området är även granarna frodvuxna och mängden död ved av gran har ökat stadigt de senaste åren varför det numera finns naturvärden även kopplat till gran. Syftet med inventeringen är att ta reda på hur insektsfaunan ser ut på framförallt asp men även på gran för att ge vägledning i skötselarbetet, samt om aspen bör gynna genom skötselinsatser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_12&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss