Cesiumhalterna i vilt, fisk, svamp och bär i Gävleborgs län

26 april för 25 år sedan inträffade kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, Ukraina. Delar av Gävleborgs län fick ta emot stora mängder radioaktivt nedfall. Än idag kan enstaka höga halter av cesium finnas i vilt, fisk och svamp men nivåerna har minskat kraftigt och kan i stor utsträckning ätas i normal omfattning. Rekommendationer och kostråd har tagits fram av Strålskyddsmyndigheten och Livsmedelsverket och dessa gäller än idag. Länsstyrelsen har tagit fram en information om Cesium och halterna i länet efter olyckan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__2&context=29