Mer träd på myrarna. Igenväxning de senaste 20 åren

I Länsstyrelsernas uppdrag ingår att övervaka förändringar i naturmiljön bl.a. enligt regeringens 16 miljömål. Ett av miljömålen ”Myllrande våtmarker” har som delmål att: ”I hela landet finns våtmarker av varierande slag, med bevarad biologisk mångfald och bevarade kulturhistoriska värden”. I denna rapport undersöker vi hur Riksskogstaxeringens data är lämpligt att använda för att följa upp detta delmål. Länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län har i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet under 2008-2009 genomfört en studie av hur mängden träd förändrats på myrar under de senaste två decennierna. Som underlag till studien användes Riksskogstaxeringens miljöövervakningsdata.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_3&context=29