Inventering av liten aspgelélav i lövrika skogar i norra Hälsingland

Inventeringens syfte var att kartlägga aspvärden i boreal skog i Gävleborgs län. Liten aspgelélav är en art som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter och som är knuten till kvalitativa aspbestånd. För att bevara naturvärden knutna till asp måste man jobba i ett landskapsperspektiv. Inom ett landskap eller trakt kan man identifiera värdefulla aspområden av olika åldrar och sedan verka för att de naturvärden som finns i dessa områden bibehålls eller förstärks. Denna inventering ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med värdefulla asptrakter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_6&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss