Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Förorenade områden i Gävleborgs län - Inventering av branschen, tillverkning av trätjära

Inventeringen av förorenade områden där det bedrivits tjärtillverkning har huvudsakligen pågått under 2008 och 2009. Arbetet är ett led i arbetet med att uppnå miljömålet ”Giftfri miljö” och inventeringen har genomförts enligt Naturvårdsverkets ”Metodik för inventering av förorenade områden” (MIFO). Resultatet utgör ett prioriteringsunderlag inför det fortsatta arbetet med att undersöka och vid behov åtgärda förorenade områden. Miljöproblematiken i samband med tjärfabriker består generellt i att tjära och tjärämnen har släppts ut i närliggande vattendrag. Tjäran kan sedan ligga kvar i sediment under väldigt lång tid. Runt fabrikerna finns ofta kolrester i marken som kan innehålla polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_7&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss