Fiskyngel i Långvind och Harkskär sommaren 2009

Sommaren 2009 gjordes en inventering av fiskyngelförekomsten i sju grunda havsvikar i Gävleborgs län. Studierna visar på mycket låga yngeltätheter och eventuellt på rekryteringsskador i de fem vikar med störst kontakt med öppet hav. I två avsnörda vikar som undersökts för första gången var däremot tätheterna av yngel höga och rekrytering av mört, abborre och gädda verkade fungera.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_8&context=29