Fiskyngel i Långvind och Harkskär sommaren 2009

Sommaren 2009 gjordes en inventering av fiskyngelförekomsten i sju grunda havsvikar i Gävleborgs län. Studierna visar på mycket låga yngeltätheter och eventuellt på rekryteringsskador i de fem vikar med störst kontakt med öppet hav. I två avsnörda vikar som undersökts för första gången var däremot tätheterna av yngel höga och rekrytering av mört, abborre och gädda verkade fungera.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_8&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss