Inventering av rökpipsvamp (Urnula craterium) i Gävleborgs län 2008

Inventeringen avsåg att få ökad kunskap om arten som senare kan användas som underlag för andra inventeringar, reviderande av skötselplaner samt för prioritering av framtida skötselåtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_15&context=29