Översiktlig inventering av brandberoende insekter i Gävleborgs län 2008

Inventeringen syftar till att öka kunskapen om länets brandberoende fauna och utvärdera naturvårdsnyttan av de naturvårdsbränningar som genomförts i några av länets naturreservat. På fyra brandfält noterades totalt fem arter av brandberoende insekter, varav tre var skalbaggar och två barkskinnbaggar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_14&context=29