Inventering Barkkvastmossa 2007

På uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län, har Henrik Weibull inventerat barkkvastmossa Dicranum viride i Uppsala och Gävlebords län under hösten 2007 och vintern 2008. Syftet med inventeringen har varit att försöka hitta ytterligare nya förekomster av barkkvastmossa. Ett antal potentiella lokaler för arten (men där den inte tidigare påträffats) detaljinventerades med avseende på just barkkvastmossa. Gillis Aronsson, Upplandstiftelsen, tipsade om ett antal potentiella lokaler med ädellövskog. Under inventeringarna noterades dessutom alla andra rödlistade eller naturvårdsintressanta mossor (arter) som hittades på lokalerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Växter
  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=30&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss