Gävleborgs län inför klimatförändringarna

Länsstyrelsen Gävleborg har sedan 2007 analyserat konsekvenserna av klimatförändringarna i länet. Fokus under 2007-2008 ligger på fysisk planering samt risk- och sårbarhet inom krisberedskapsområdet. Med denna rapport har vi ambitionen att översiktligt sammanfatta de flesta av de konsekvenser för länet som framkommit i Klimat- och sårbarhetsutredningen2, samt göra en viss fördjupning i de delar som har bäring på fysisk planering. Gävleborgs län kommer att drabbas av klimatförändringarna men vi vet inte idag vilka effekterna blir i vårt län. Rapporten ska ses som en grund för fortsatta analyser såväl i kommunerna som vid Länsstyrelsen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_9&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss