Vegetationsförändringar i våtmarker med höga naturvärden

Tjugofem våtmarker med höga naturvärden besöktes i fält för att avgöra om vegetationen på våtmarkerna förändrats under de senaste 20 åren. De flesta av dem hade valts ut bland våtmarker som i satellitbilder visat indikation på förändrad vegetation. På en knapp tredjedel av de undersökta våtmarkerna (7 st) hade mer än 5% av myrytan växt igen. Där var vegetationen så förändrad att våtmarkens naturvärde minskat eller riskerar att minska. I resten av våtmarkerna var bara en liten del förändrad, så att våtmarkens naturvärde inte påverkats nämnvärt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_19&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss