Se mig!

Föreliggande rapport sätter fokus på en av de stora utmaningarna som Gävleborgs län har, ungdomsarbetslösheten. Ambitionen är att visa upp en del av problemet som sällan blir belyst, det vill säga problemet från ungdomarnas sätt att se. Rapporten består därför av två delar; en kvantitativ och en kvalitativ. I den första, kvantitativa delen ges en överblick över hur omfattande ungdomsarbetslösheten, men även andra mått på utanförskap, är i Gävleborg. I den andra delen, den kvalitativa, visas personer bakom siffrorna upp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Föreningar
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_2&context=29