Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Gävleborgs län 2005-2009

Den ”Regionala åtgärdsplanen för kalkning i Gävleborg” utgör en sammanfattning av ett omfattande vattenvårdsarbete som bedrivits i länet i över 20 år. En hel del har förändrats under denna tidsperiod: Försurningen av mark och vatten har kartlagts i hela sin omfattning och även börjat ge vika. Kalkningsmetoder och medel har utvecklats, kunskapsunderlaget har vuxit sig stort och gediget. Den verksamhet som bedrivs idag är en produkt av dessa 20 års erfarenheter. Kalkningsverksamheten är knuten till två av de nationella miljömålen: Bara naturlig försurning och Levande sjöar och vattendrag. Genom att kalka minskas andelen antropogent försurade sjöar och vattendrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_5&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss