Marin hårdbotteninventering sommaren 2005 i Gävleborgs län. Sörsundet, Gåsholma, Tupparna, Långvind.

För att öka kunskapen om hårdbottnarna i marin miljö har naturenheten vid Länsstyrelsen i Gävleborg under sommaren 2005 genomfört en inventering av flora och fauna på grunda bottnar i fyra områden längs länets kust. Inventeringen omfattade även blandad hård- och mjukbotten. Arbetet som utförts utgör ett led i det regionala miljömålsarbetet där det har beslutats att 20 värdefulla naturmiljöer i kustområden skall ha lagstadgat skydd till 2010. Av dess 20 bör 10 områden utgöras av grunda vegetationsklädda havsvikar. I miljömålsdokumentet framgår också att Länsstyrelsen skall inventera och sammanställa uppgifter om biologiskt värdefulla kustområden. Länsstyrelsen skall också ta fram ett program för övervakning, skydd och skötsel av dessa områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_10&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss