Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bostadsmarknadsenkäten 2006

Boverket går i början av varje år ut med en enkät till samtliga kommuner med frågor om bland annat bostadsmarknadsläge och förväntat bostadsbyggande. Enkäten genomförs i samarbete med länsstyrelsernas bostadsenheter. Länsstyrelsen har nu sammanställt resultaten från Gävleborgs län. Uppgifterna i denna rapport bygger på de svar som kommunerna lämnade i februari 2006. Frågorna från enkäten återges före varje redovisning med grön text. Många av svaren åskådliggörs enklast i tabellform.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_12&context=29

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss