Hur försurat är egentligen Gävleborg?

Av länets cirka 2 400 mil vattendrag är max 2 procent försurade och siffran kommer att minska på sikt. Resultatet innebär att länets miljömål för försurade vattendrag och sjöar nu kan anses vara uppnådda.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_16&context=29