Våtmarksinventering i Gävleborg

Våtmarksinventeringen av Gävleborgs län ingår i ett projekt för inventering av Sveriges våtmarker (VMI), som har letts av Naturvårdsverket. Hela Sverige har nu (2001) inventerats enligt VMI-metoden, utom Norrbottens län där inventeringen fortfarande pågår. Förhoppningen är att rapporten ska vara ett användbart underlag för kommuner, myndigheter och företag vars verksamhet på ett eller annat sätt kan påverka våtmarker i länet. Redan i början av 1980-talet gjordes en inventering av länets myrar, redovisat i rapporten Skyddsvärda myrar i Gävleborgs län (Ståhl, 1985). Våtmarksinventeringen skiljer sig från den förra inventeringen främst genom att alla våtmarkstyper inventerats och att en nationellt standardiserad metodik och naturvärdesklassning använts.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=85&context=29