Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av invasiva vattenväxter i Bräkneån

Bräkneåns huvudfåra från länsgränsen till mynningen hyser naturvärden av hög klass och är nationellt och regionalt utpekat som ett särskilt värdefullt vatten ur naturvårdssynpunkt. Inom Blekinge omfattas hela Bräkneåns huvudfåra av ett Natura 2000 område. Arbetet med bekämpning och hindrande av spridning av invasiva främmande arter är därför prioriterar här. Denna rapport om inventering av invasiva vattenväxter i Bräkneån har tagits fram av Väg och Miljö i Karlstad AB på uppdrag av Länsstyrelsen Blekinge. Bekämpning och övervakning av vattenpest och smal vattenpest är en del av arbete med att uppnå flera olika miljömål, bland annat Levande sjöar och Vattendrag och Ett rikt växt och djurliv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Invasiva arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=125&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss