Inventering av jätteloka vid Mörrumsån i Blekinge

Den invasiva främmande växten jätteloka har etablerat sig utmed vissa delar av Mörrumsån och finns idag inom befintliga naturreservat, men även på privat mark i närheten av ån. Växten utgör ett hot mot den biologisk mångfalden vid Mörrumsån och påverkar också människors möjlighet att uppleva och vistas i naturen utmed ån. För att kunna bekämpa jättelokan på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt krävs ett kunskapsunderlag om var växten finns och i vilken omfattning den förekommer. Länsstyrelsen har därför beställt en inventering av jätteloka utmed Mörrumsåns i sträckan från länsgränsen mot Kronobergs län ner till tätorten Svängsta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Invasiva arter
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=59&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss