Aktuella vädervarningar i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vattenanknutna kulturmiljöer vid HARO 84/85 mellan Bräkneån och Mieån

Rapporten behandlar kulturmiljöer som samtidigt bedömts som vandringshinder inom Huvudavrinningsområde 84/85 som sträcker sig mellan Bräkneån och Mieån. Miljöerna i huvudavrinningsområdet innehåller både ekologiska och kulturhistoriska värden. Denna rapport ska fungera som underlag för hur vi på bästa sätt kan bibehålla och värna om kulturmiljövärden som en del i att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag, såväl som planeringsunderlag för att hantera intresse- och målkonflikter som kan uppstå mellan natur- och kulturvård när åtgärder ska genomföras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=8&context=28