Vattenanknutna kulturmiljöer inom HARO 79/80 mellan Bruatorpsån och Lyckebyån

Rapporten behandlar kulturmiljöer som samtidigt är vandringshinder inom huvudavrinningsområde 79/80 som ligger mellan Bruatorpsån och Lyckebyån. Miljöerna i avrinningsområdet innehåller både ekologiska och kulturhistoriska värden. Denna rapport ska fungera som underlag för hur vi på bästa sätt kan bibehålla och värna om kulturmiljövärden som en del i att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag, såväl som planeringsunderlag för att hantera intresse- och målkonflikter som kan uppstå mellan natur- och kulturvård när åtgärder ska genomföras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=15&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss