Regionalt miljöövervaknings-program för Blekinge län 2021–2026

Den regionala miljöövervakningen har som målsättning att dokumentera tillståndet i miljön med fokus på de miljöproblem som är mest relevanta för den aktuella regionen. Det innebär att en långsiktig övervakning av tillståndet i miljön görs genom att tillstånd, trender, effekter och processer i miljön mäts och beskrivs. Syftet är också att varna för störningar i miljön och att kunna visa hur arbetet för att uppfylla miljökvalitetsmålen går.

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss