Aktuella vädervarningar i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2021:3 Tillsynsplan för miljöbalkstillsyn

Treårsplan för länsstyrelsens tillsyn enligt miljöbalken för år 2021–2023. Planen är baserad på regleringsbrev, behovsutredning och de tillsynsobjekt som är kopplade till avdelningen Tillsyn och prövnings verksamhet. Planen har skapats under 2021 med de insatser som är aktuella under verksamhetsåret 2021. Länsstyrelsen ska i den samlade tillsynsplanen beskriva hur myndigheten har avvägt fördelningen av resurser inom och mellan olika ansvarsområden enligt miljöbalken och hur resurserna har anpassats efter det tillsynsbehov som finns.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2021_3&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss