2021:2 Regional bostadsmarknadsanalys för Blekinge län 2021

Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys grundar sig i stor omfattning på kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten 2021. Enkäten besvarades av kommunerna i slutet av 2020 och i början av 2021. Enligt bostadsmarknadsenkäten 2021 har fortfarande fyra kommuner i Blekinge brist på bostäder medan Olofströms kommun, precis som förra året, uppger att det råder balans i kommunen som helhet. Samtliga kommuner bedömer dessvärre fortfarande att det råder underskott på bostäder på centralorten medan tre kommuner bedömer att det råder balans på bostadsmarknaden utanför centralorten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2021_2&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss