2020:3 Inventering av skalbaggar knutna till tall i 10 utvalda naturvårdsobjekt i Blekinge län sommaren 2018

Länsstyrelsen i Blekinge arbetar med åtgärdsprogrammen ”Skalbaggar på nyligen död tall”, ”Skalbaggar på äldre död tall” samt ”Jättepraktbagge”. Tio naturvårdsobjekt har inventerats under 2018 för att öka kunskapen om arternas förekomst och utbredning. Inventeringen är även viktig inför framtida skötselåtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2020_3&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss