Aktuella vädervarningar i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Strandängsfåglar - Rapport från Gemensamt delprogram täckande perioden 1988–2018

Denna rapport har sammanställt data från 7 län i södra Sverige för att följa utvecklingen av strandängsfåglars trender och antal i södra Sverige. Som mest har förändringar under 30 år från 1988 till 2018 kunnat analyseras. Rapporten utgör ett viktigt underlag för att kunna bedöma om vi når miljömålen ett rikt och odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv och myllrande våtmarker.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Miljömål
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2019__1&context=28