Höga flöden i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2019:9 Regional bostadsmarknadsanalys för Blekinge län 2019

Enligt bostadsmarknadsenkäten 2019 råder det fortsatt underskott på bostäder i allakommuner i länet, så som det gjort sedan 2017. Samtliga kommuner bedömer att det råder underskott på bostäder både på centralorten och i kommunen som helhet. Endast två kommuner bedömer att det är balans på bostadsmarknaden utanför centralorten, medan resterande tre bedömer ett underskott även här. En svag förbättring kan eventuellt ses om tre år då Ronneby kommun bedömer att situationen kan ändras till balans både i kommunen som helhet, på centralorten och utanför centralorten. Karlshamns kommun gör bedömningen att det kan komma att råda balans på bostäder utanför centralorten om tre år. Övriga kommuner bedömer att bristsituationen kommer att bestå även om tre år.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Infrastruktur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2019_9&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss