2019:3 Vattenanknutna kulturmiljöer vid Skräbeåns avvattningsområde – Holjeån, Snöflebodaån och Vilshultsån

Skräbeåns avrinningsområde börjar i Kronobergs län samt i nordöstra delen av Skånes län för att många kilometer senare mynna ut i Hanöbukten i Östersjön. Skräbeån nämns för första gången i skrift år 1589 med namnet Amings aa som betyder just mynningsån. Inom Skräbeåns avrinningsområde finns många sjö och vattensystem varav tre av dessa ingår i rapporten; Holjeån, Vilshultsån och Snöflebodaån.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Kulturreservat
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2019_3&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss